Otoplasti

Ameliyatlı İşlemler

Kulak Estetiği (otoplasty)

Kepçe Kulak Estetiği Nedir?

Kulağın boyutundan bağımsız olarak anormal görünecek şekilde kulağın çıkıntılı olması olarak tanımlanır. Kulağın çıkıntılı görünümünün sebebi kulağın baş ile yaptığı açının artmış olması ve doğal kulak görünümünde bulunması gereken y şeklindeki kıkırdak katlantının oluşmaması ya da yetersiz olmasıdır. Bunun dışında kulak iskelet yapısındaki bozukluklar, kulağın bir bölümünün ya da tamamının olması gerekenden büyük olması da belirgin kulak deformitesine neden olur. Bu sayılan faktörler tek tek ya da bir arada bulunabilir. Genellikle fiziksel bir hastalık değil estetik bir problem olarak değerlendirilir. Çocukluk çağında akranları tarafından alay konusu olabileceğinden özgüven eksikliği ve depresyona kadar varabilen etkiler görülebilir. Bunun dışında erişkinlerde yaşam kalitesini etkileyip psikoloji ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir.

Kulağın Analizi

Kulak estetik açıdan değerlendirilirken, kulak boyutundan ziyade kulağın yüz ve kafa ile oluşturduğu harmoni önem arz etmektedir. Kulağın boyutları normal sınırların üzerinde olsa bile kafa ve yüz ile ilişkisi normal ise estetik görüntü için yeterlidir.

İnsan vücudunun hemen hemen her organında olduğu gibi iki kulak arasında asimetrilerin olması normaldir. Eğer asimetri belirgin değilse genellikle tedavi gerektirmez. Hatta asimetriler minimal düzeyde ameliyattan sonra da devam edebilmektedir.

Otoplasti (Kulak Estetiği) ameliyatı uygulanırkeni birçok parametre bize yol göstericidir. Ancak en önemlisi kulağın kafa ve yüze uyumudur. Ameliyat esnasında baş bir bütün olarak değerlendirilerek kulağın son haline karar verilir

Kepçe Kulak Ameliyatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Otoplasti’nin (kepçe kulak ameliyatı) ne zaman yapılmasıyla ilgili kesin bir kural bulunmamaktadır. Kulak gelişiminin %80-90 ı 6 yaş civarında tamamlanmaktadır. Bu yaştan itibaren ameliyat yapılabilir. Ancak kepçe kulak deformitesine sahip çocuklar okul döneminde akran zorbalığına ve yaşıtlarının eleştirilerine maruz kalıyorlar. Çocukların bundan korumak için okula başlamadan ameliyat olması önerilir. Ancak çoğunlukla bu ameliyat daha ileri ergenlik dönemine ve erişkinlik dönemine kalmaktadır. Bu sebeple hastalarımızın çoğunluğunu bu yaş grubundaki hastalar oluşturmaktadır.

Çocukluk çağındaki hastalarımızda genel anestezi altında yapılmaktadır. Hastanın isteği ve toleransına bağlı olarak ergenlik dönemi ve erişkin dönemde lokal anestezi veya damarla hafif uyku hali verilerek gerçekleştirilebilmektedir. Eğer hastamız çok huzursuz ve tedirgin ise erişkin dönemde de genel anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Kepçe kulak ameliyatı(otoplasti) sıklıkla kulak arkasından yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir. Ameliyatın amacı deformiteye sebep olan eksik kıkırdak katlantılarının oluşturulması, fazla olan kıkırdak alanların uzaklaştırılması ve kulak kafa arası mevcut büyük açının daraltılması ile kulağın uygun pozisyona getirilmesinden oluşmaktadır. Deformitedeki çeşitlilik ve derecelere göre farklı teknik ve uygulamalar yapılabilmektedir. Çünkü farklı deformiteler genellikle bir arada farklı derecelerde bulunur. Kulağın deformitelerinin doğru analizi otoplastinin en önemli basamağıdır. Ameliyat genellikle 1,5 saat sürer. Kan toplanması olmaması için özel pansuman malzemeleri ile baskılı bir pansuman uygulanır. Lokal anestezi uygulanan hastalar aynı gün eve gönderilebilir. Genel anestezi uygulanan hastalar 1 gece hastanede takip edilerek ertesi gün taburculuğu yapılabilir.

meliyat sonrası kan toplanması gibi komplikasyonları önlemek amacıyla baskılı bir pansuman ile ameliyat sonlanır. Genellikle bu baskılı pansumanınız 3 gün tekrarlanır. Sonrasında küçük bir pansuman ve sporcu bandanası ile takip edilebilir. 7. Gün kulak arkasındaki dikişler alınır. Bundan sonra duş alınabilir. 2 hafta bandana kullanımına devam edilir. Sonrasında 1 hafta da yalnızca geceleri takılarak bandana kullanımı 3 haftaya tamamlanır.

Kulağın iyileşme döneminde 2 hafta ağır egzersizler kısıtlanır. Yürüyüş gibi kardio egzersizleri yapılabilir. Uyku esnasında iyileşmenin hızlanması ve ödemi önlemek amacıyla yüksek yastıkla yarı oturur pozisyonda yatılması önerilir.

Kulakta birkaç hafta sürecek hissizlik oluşması normaldir. Bu dönemde saç kurutma ve fön işlemlerinde dikkatli olunmalıdır.

Kulak estetiği sıklıkla kulak arkasından yapılan bir kesi ile yapılmaktadır. Kesi kulak arkasında kaldığından sıklıkla dışarıdan iz belli olmaz. Ancak kulak kaldırıldığında görülebilir. Dikişler 1 hafta sonra alınır. Sonrasında zamanla yara izi yaklaşık 6-12 aylarda daha az görünür hale gelir. Bazı özellikli vakalarda kulak önünden kesi yapmak gerekebilmektedir. Bu durumlarda genellikle kesiler kulak kıvrımlarına saklanır ve en az iz kalacak şekilde dikilir.

Çocuğun anne karnında gelişimi esnasında kulak kıkırdak ve yumuşak dokularında meydana gelen yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkabilen ya da tamamen genetik geçişle meydana gelen deformitelerdir. Bunlar arasında makrotia, deniz kabuğu kulak, konstrikte(katlanmış) kulak, Stahl Kulağı, kriptotia, soru işareti kulağı sayılabilir. Bunların bir kısmı kepçe kulak deformitesine eşlik edebilir.